Работно посещение  във Военна академия „Д-р Франьо Туджман“- Загреб, Хърватия

В периода от 01 до 06 март , по покана на на ръководството на Военната академия на Хърватска, гост лектор в академията беше полк.доц.д-р Петър Маринов. Програмата на посещението включваше лекции пред обучаеми от различни нива и работни срещи с ръководството и академичните структури на академията.

Военна академия „Д-р Франьо Туджман (Hrvatsko vojno učilište „dr. Franjo Tuđman“) е висше военно училище, което подготвя командни кадри за въоръжените сили на Република Хърватия още от своето създаване през 1991 г. Структурата включва няколко висши училища, включително „Бан Йосип Йелачич“, „Благо Задро“, “Катарина Зринска”, командно училище и подофицерска школа. Персоналът на академията се състои от около 300 души. Всяка година между 100 и 120 чуждестранни курсанти следват в академията. От 2014 г. , в сътрудничество със Загребския университет, се предлагат две четитигодишни дисциплини на обучение: „Миниджмънт на военното дело” и „Военно инженерство”. Те дават възможност на студентите да придобият знания, умения и компетенции в съответствие с международните стандарти.

Лекция пред слушателите от Висшия стратегически курс на тема “Национална и военна мощ на съвременната държава”. Автор на лекцията е началникът на Военна академия “Г.С.Раковски” ген.-майор д-р Груди Ангелов.( поради внезапно възникнали обстоятелства ген.-майор д-р Ангелов беше възпрепятстван лично да изнесе лекцията.

Лекция на тема “Същност на съвременния тероризъм. България, ЕС и НАТО в противодействието на тероризма” беше изнесена пред слушателите от Оперативния курс на на академията. Лекцията продължи в дискусия по актуални проблеми на сигурността, миграцията и опита на Република България в противодействието на тероризма.

В рамките на посещението бяха проведени редица срещи с академичния състав и ръководство0то на академията. Бяха постигнати редица договорености за развитието на съвместни проекти между двете академии и участие на студенти, включително от специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” в мобилности по програмата на ЕС Еразъм+

Вашият коментар