Занятие за запознаване с базовите тактики и техники за залавяне и противодействие на терористични групи и отделни лица

По инициатива на преподаватели и студенти от специалността се проведе практическо занятие за запознаване на студентите с базовите тактики и техники за залавяне и противодействие на терористични групи и отделни лица

Основен ръководител и инструктор беше доц.д.н. Милен Иванов

По време на занятието бяха показани и тренирани основни правила за действия в екип и прилагане на основни тактики.

Вашият коментар