Лекция на заместник-директора на Столична дирекция на вътрешните работи  ст.комисар д-р Антон  Златанов

За пръв път в аудиторията на специалността гостува ст.комисар д-р Антон Златанов – заместник-директора на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Пред студентите бяха представени структурата и основните задачи на Столична дирекция на вътрешните работи. Бяха засегнати и спецификите при противодействие на тероризма. Лекцията премина при засилен интерес и активност от страна на обучаемите.

ст.комисар Златанов започва кариерата си в МВР през 1997 г. като полицай в отдел „Охранителна полиция“. Последователно е старши полицай, инструктор, инспектор в отдел „Охранителна полиция“. След това е началник на група в отдел „Специализирани полицейски сили“, началник на група „Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия“. В отделни периоди е началник на сектор „Масови мероприятия“ и заместник-началник на отдел „Охранителна полиция“. На 13 май 2015 г. е назначен за заместник-директор на СДВР.

Магистър по „Планиране и прогнозиране на икономически системи“ и „Международни икономически отношения“ .

През 2016 г. след публична защита на дисертационен труд в Академия на МВР, му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Национална сигурност“,

Ст.комисар д-р Златанов е преминал допълнителна квалификация в специализираните учебни заведения и школи в Холандия, Израел, Германия, Швеция, Португалия, Чехия, Полша, Великобритания, Испания и Китай в направленията „Обществен ред и управление на тълпа“, „Радикализъм и екстремизъм“, „Мащабни масови мероприятия“, „Противодействие на футболното хулиганство“, „Управление на кризи и кризисен мениджмънт“.

През 2020 г. специализира в Израел на тема „Противодействие на глобалния тероризъм и антисемитизъм“.

Вашият коментар