Лекция на  Националния контратерористичен център в ДАНС г-н Мирослав Михайлов.

За поредна година гостува директорът на Националния контратерористичен център в ДАНС г-н Мирослав Михайлов. Студентите имаха възможност да се запознаят с основните задачи на центъра , представени лично от неговия ръководител.

Вашият коментар