Завърши вторият випуск на специалността!

На 30.10.2020 г. , въпреки ограничителните противоепидемични мерки, официално бяха връчени дипломите на студентите от втория випуск на специалността. Гордост и удовлетворение за преподавателския екип е високият брой на отлични и много добри крайни резултати.

На добър час и успешна реализация!

Вашият коментар