Участие  на студентите в Годишната конференция на Центъра по противодействие на тероризма на НАТО, Анкара – Турция 03-04 ноември 2020

Въпреки специфичните условия и ограничения, студентите от специалността имаха възможност да участват в най-сериозното годишно мероприятие на Центъра по противодействие на тероризма на НАТО в Анкара – Турция. Конференцията на експертите по тероризъм се проведе за времето 03-04 ноември 2020. Във форума взеха участие повече от 180 участници от Европа, Азия, Африка и Северна Америка.

Студентите от първи и втори курс на специалността участваха, чрез видеоконферентна връзка.

съгласно програмата на конференцията, във всеки от двата дни беше предвидено време за дискусия и въпроси към основните лектори.

Високата ангажираност и активност при задаването на въпроси от страна на студентите, беше отбелязана и високо оценена от организаторите и ръководството на Центъра, и допринесе за популяризирането (на четири континента) на Военна академия “Г.С.Раковски” и в частност специалността “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”

Вашият коментар