Възможност за безвъзмездно участие в квалификационните курсове към Centre of excellence – Defence against terrorism ( COE-DAT) – Анкара, Турция.

Уважаеми колеги,

В изпълнение на меморандума за сътрудничество с Центъра на НАТО по противодействие на тероризма ( Centre of excellence Defence against terrorism ( COEDAT)) – Турция,  на студентите от специалността се предоставя възможност за безвъзмездно участие в квалификационните курсове от
каталога на центъра. Включването във всеки курс ще се осъществява след
попълване на форма за кандидатстване и съгласуване с ръководството на
специалността. Завършването на всеки курс ще се удостоверява със
оригинален сертификат. За завършване на всеки курс е необходимо
присъствието на всички планирани лекции и успешно преминат финален тест.

Описание на каталога с курсове и проектографика за провеждането им ще намерите в прикачените файлове.

Activity Catalog

COE-DAT 2021 ACTIVITY PLAN

Вашият коментар