<strong>ГРАФИК</strong>

за организация на присъствените занятия и изпитните сесии

За летния семестър на учебната 2020/2021 г.:

1.Учебна група С2120 з (първи курс)

  • Поправителна сесия първи семестър – 01.03. – 05.03.2021 г.
  • Присъствени занятия  втори семестър – 05.04.- 29.04.2021 г.
  • Изпитна сесия за втори семестър – 21.06.- 25.06.2021 г.
  • Поправителна сесия за втори семестър – 07.09.- 10.09.2021 г.  

2.Учебна група С2119 з (втори курс)

  • Поправителна сесия трети семестър – 01.03. – 05.03.2021 г.
  • Присъствени занятия  четвърти семестър – 01.03.- 21.03.2021 г.
  • Участие компютърно подпомагано командно-щабно учение на тема „Бойно използване на тактически формирования в операция на МСОС за установяване на контрол и противодействие на паравоенни и терористични групировки“- 17.05. – 21.05.2021 г.
  • Изпитна сесия за четвърти семестър – 07.06.- 11.06.2021 г.
  • Поправителна сесия за четвърти семестър – 14.06.- 18.06.2021 г. 
  • Защита на дипломна работа – 12.07.-16.07.2021 г.

Вашият коментар