Проведоха се присъствените занятия от Мастер класа на подп.(ор) д-р Ури Бен Яков

От 06 до 08 юли се проведоха присъствените занятия от Мастер класа на подп.(ор) д-р Ури Бен Яков.

Основният акцент беше мотивирането на студентите за активно участие и усвояване на способите за анализ на средата и конкретните особености на потенциални обекти за анализ.

В две основни направления бяха поставени практическите казуси: От гледна точка на противостоящи сили ( Red team analysis ) и от гледна точна на силите за сигурност ( Blue team analysis)

С обучаемите бяха дискутирани различни базови дилеми при планирането и действията за предотвратяване или реакция на терористични атаки.

Освен активното участие, обучаемите показаха, че имат добра теоретична основа, мотивация за получаване на нови знания и са на ниво адекватно със студентите от водещите образователни институции в сферата на сигурността и противодействието на тероризма.

За осигуряване на възможност за максимално участие в класа, занятията бяха предавани и on-lain , чрез платформата Teams.

Вашият коментар