Редовна сесия за защита на дипломни работи на студентите от Четвъртият випуск на специалността

В периода от 11-ти и 12-ти юли т.г. бяха проведена редовната сесия за защита на дипломни работи на студентите от четвъртия випуск от специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“

Всички представени разработки демострираха високо качество, както и отговорност и амбиция от страна на самите дипломанти. Освен задълбочено познаване на теоретичните постановки за съвременните схващания за същността на тероризма, принципите и направленията за противодействие и причинно-следствените връзки между тях,

Демострираните усилия и задълбочена работа, показаха и амбицията в студентите да продължат своето развитие като специалисти в тематиката. Част от разработените проблеми в дипломните работи могат да се развият в докторантури или като теоретически разработки за нуждите на системата за сигурност.

Вашият коментар