Практически занятия в специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”

На 02. 12.2017г. , по инициатива на студентите от специалността и под ръководството на д-р Лъчезар Милушев се проведоха практически занятия свързани с планиране на антитерористични дейности

Вашият коментар